header image

Fr. PULAVELIL Jesbin MS

 
Present Address Photo of Fr. PULAVELIL Jesbin MS
La Salette Nilayam
R.C.M Church ( Roman Catholic Mission Church)
Thorredu P.O
Rajamundry Rural
533293, East Godavary (Dt)
Andhra Pradesh
Tel: 918832497719
 
Home Address
Pulavelil (H)
Kuravilangad P.O
Kaliyarthottam
Kottayam D.t
Kerala – 686 633
Phone - 0482 223 2409
 
Parish:St. Mary’s Forane Church, Kuravilangadu
Diocese:Palai